Michael Osterman prezidentom Exide Europe - Exide

E-news

Michael Osterman prezidentom Exide Europe

Milton, Georgia, - 1. marca, 2010
Exide Technologies (NASDAQ: XIDE, www.exide.com), globálny líder v riešeniach uchovávania elektrickej energie oznámil, že Michael Osterman, prezident divízie Exide Transportation Europe, bude viesť aj divíziu Industrial Energy Europe, pod novým funkčným označením – prezident Exide Europe. S účinnosťou od 1. marca 2010 bude pán Osterman zodpovedný za obchodné a prevádzkové aspekty oboch divízií Exidu.

„V Exide je našou dlhodobou stratégiou udržateľný, ziskový rast, v čoraz náročnejšom, konkurenčnom prostredí globálnej ekonomiky, ktorá sa dramaticky zmenila,“ povedal Gordon Ulsh, predseda predstavenstva Exide Technologies. „Angažovaním Michaela Ostermana za prezidenta Exide Europe zakladáme stabilnú, väčšiu súdržnosť v našom európskom podnikaní. Celý európsky, výkonný manažérsky tím uznáva jeho schopnosť dynamického prístupu a silný výkon sledovať cieľ, sme presvedčení, že bude nápomocný vo vedení tohto úsilia u oboch Industrial a Transportation Europe divízií.“

Všetky tímy v Industrial Energy Europe budú podriadené p. Ostermanovi v jeho rozšírenej roli lídra. Ako prezident Exide Europe podlieha E.J. O’Learymu, prezidentovi a prevádzkovému riaditeľovi Exide Technologies.

„Ako prezident divízie Exide Transportation Europe, Michael založil pevný základ pre rast Exidu a jeho dlhodobú konkurenčnú schopnosť. Úspešne viedol dohľad na uvedení množstva kľúčových iniciatív, navrhnutých na zvýšenie kvality nášho produktového portfólia, zlepšení služieb pre zákazníkov v oboch sektoroch – dodávkach pre prvovýrobu a trhu náhradnej spotreby a obnovil trhový podiel,“ povedal p. O’Leary, prezident a prevádzkový riaditeľ Exide Technologies. „Vložením jeho predvídavosti a skúsenosti do manažérskych disciplín veríme, že mať Michaela ako jeden bod vedenia pre oba naše európske Transportation a Industrial Energy tímy, umožní užšiu spoluprácu v rozvoji podnikania a implementáciu stratégie v oboch prevádzkach.
055/2383534-5, fax 055/2383 536
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Jiskrova 4, SK 040 01 Košice, exide@exide.sk