Materská Exide Technologies U.S. podala žiadosť o reštrukturalilzáciu U.S. operácií podľa Kapitoly 11 - Exide

E-news

Materská Exide Technologies U.S. podala žiadosť o reštrukturalilzáciu U.S. operácií podľa Kapitoly 11

Genevillier, Francúzsko, 10. júna 2013

Exide Technologies dnes oznámila, že jej americká materská spoločnosť dobrovoľne požiadala, podľa Kapitoly 11, amerického federálneho zákona o reštrukturalizácii s cieľom uľahčiť finančnú a prevádzkovú reštrukturalizáciu. Medzinárodné operácie Exide, vrátane tých v Európe, sú z tohto podania vylúčené.

 

Spoločnosť bude v priebehu reštrukturalizačného procesu aj naďalej spravovať a prevádzkovať svoje podnikateľské aktivity bez prerušenia, ale s výhodou nových finančných prostriedkov vo výške 500 miliónov USD, ktoré sú ponúkané skupinou finančných inštitúcií a investorov. Toto financovanie zvýši globálnu likviditu spoločnosti o 300 mil. USD nového kapitálu, ktorý umožní pokračovanie reštrukturalizačných cieľov.

 

“Operácie Exide Technologies v Európe a mimo USA, ktoré dosahujú takmer 60% celkového predaja, nie sú zahrnuté do procesu podľa Kapitoly 11 a neočakávame žiadne prerušenia prevádzky”, povedal Michael Ostermann, prezident európskych operácií Exide Technologies. “Služby zákazníkom a podpora pokračujú a budú, tak ako vždy, našou top prioritou.” James R. Bolch, prezident a predseda predstavenstva Exide dodal: “Z roka na rok sa tešíme z európskeho rastu a nepredpokladám, že akcia v Amerike preruší túto dynamiku. Budeme mať aj naďalej likviditu, ktorá bude k dispozícii pre podporu našich európskych operácií.”

 

O Exide Technologies

Exide Technologies s operáciami vo viac ako 80 krajinách, je jedným z najväčších svetových producentov a recyklátorov olovo-kyselinových batérií. Globálne obchodné skupiny spoločnosti poskytujú komplexnú škálu produktov na uchovávanie elektrickej energie a služby pre priemyselné a dopravné aplikácie.

Dopravný trh obsahuje aplikácie pre automobilovú prvovýrobu a náhradnú spotrebu, ťažké nákladné vozidlá, poľnohospodárstvo a lodné aplikácie a nové technológie pre hybridné vozidlá a automobilové použitie. Priemyselný trh zahŕňa staničné aplikácie pre telekomunikačné systémy, elektrické vybavenie, železnice, fotovoltaické (so solárnou energiou súvisiace) a neprerušiteľné zdroje napájania (UPS) a trakčné aplikácie, obsahujúce vysokozdvižné vozíky, banské a ďalšie úžitkové vozidlá.

 

Predbežné vyhlásenie

Táto tlačová správa obsahuje predbežné vyhlásenia vo vzťahu k nášmu podaniu podľa Kapitoly 11 a súvisiacich záležitostí. Tieto predbežné vyhlásenia podliehajú známym aj neznámym rizikám, neistotám a ďalším faktorom, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky, výkony alebo úspechy sa budú podstatne líšiť od výsledkov uvedených alebo naznačených v týchto predbežných vyhláseniach. K dôležitým faktorom, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú líšiť od tých, ktoré sa očakávajú v týchto predbežných vyhláseniach, patria okrem iného: (i) schopnosť Exide rozvíjať, pokračovať, potvrdiť a dovŕšiť plán reorganizácie podľa Kapitoly 11, (ii ) potenciálne nepriaznivý účinok podania podľa Kapitoly 11 na likviditu Exide, činnosti a riziká spojené s operatívnym podnikaním pod ochranou podľa Kapitoly 11, (iii) schopnosť Exide vyhovieť podmienkam DIP financovania, (iv) schopnosť Exide získať ďalšie finančné prostriedky, (v) schopnosť Exide udržať kľúčové vedenie a zamestnancov, (vi) reakciu zákazníkov na podanie podľa Kapitoly 11 a (vii) rizikové faktory alebo nejasnosti, ktoré sú čas od času uvedené v podaniach Exide pre Komisiu pre cenné papiere a burzy a pre americký konkurzný súd, v súvislosti s podaním spoločnosti podľa Kapitoly 11. Iné faktory a predpoklady, ktoré nie sú uvedené vyššie, sú pre predbežné vyhlásenia rovnako dôležité a ak sa ukážu ako nesprávne, môžu tiež spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú úplne líšiť od týchto predbežných vyhlásení.

Predbežné vyhlásenia sa vzťahujú len k dátumu vydania tejto tlačovej správy. Spoločnosť nemá povinnosť poskytovať všetky aktualizácie alebo revidovať akékoľvek predbežné vyhlásenia, aby odrážala akékoľvek zmeny našich očakávaní alebo zmenu udalostí v podmienkach, alebo okolnostiach, na ktorých je založené predbežné vyhlásenie.

Viac informácií o reštrukturalizácii Exide Technologies U.S. získate tu.

055/2383534-5, fax 055/2383 536
design © B.Jelenčík     websolution © micarp 2011
EXIDE Slovakia, s.r.o., Jiskrova 4, SK 040 01 Košice, exide@exide.sk