Exide Technologies uviedol duálny systém batérií: Lepšia štartovacia spoľahlivosť batérií pre nákladné vozidlá - Exide

E-news

Exide Technologies uviedol duálny systém batérií: Lepšia štartovacia spoľahlivosť batérií pre nákladné vozidlá

14 októbra, 2013

Exide Technologies (NASDAQ:XIDE) uviedla DUÁLNY SYSTÉM BATÉRIÍ, prvýkrát prestavený trhu nákladných vozidiel, prostredníctvom svojho zákazníka - Scania. Po uvedení HVR® technológie (High Vibration Resistant), ktorá lepšie odoláva vibráciám a predlžuje životnosť batérie, je Exide znova na čele inovácií na trhu úžitkových vozidiel, uvedením duálneho systému batérií.

 DUAL_20BATTERY_20SYSTEM_resized.jpg

Produkt vhodný pre intenzívne využitie nákladného vozidla

V kontraste s klasickým riešením: dve štandardné batérie s tekutým elektrolytom, poskytujúce energiu pre oba účely - štartovanie motora a elektrické spotrebiče, nový, DUÁLNY SYSTÉM BATÉRIÍ obsahuje dve AGM batérie so zvitkovými článkami pre štartovanie motora a dve GÉLOVÉ batérie pre elektrické spotrebiče. Ide o optimalizovanú technológiu, ktorá využíva rôzne typy batérií pre rozdielne funkcie, perfektne zodpovedajúce jej špecifickým požiadavkám. Jej fungovanie je veľmi inteligentné. Zvitkové batérie dodávajú plný výkon v čase štartovania motora, sú dobité a potom, pokiaľ motor beží, odpojené. Ak je motor vypnutý, výkon dodávajú GÉLOVÉ batérie – táto funkcia chráni zvitkové AGM batérie, ktoré sú plne nabité pre ďalší štart.

 

Dve kombinované technológie znamenajú viac spoľahlivosti a obmedzujú prestoje kamiónov

Výhody DUÁLNEHO SYSTÉMU BATÉRIÍ sú zrejmé. Za prvé, zlepšená spoľahlivosť štartovania. Chránený výkon naštartovať motor znamená zníženie prestojov nákladných vozidiel, keďže tieto batérie sú vždy pripravené naštartovať. Za druhé, vďaka lepšej dodávke energie pre elektrické spotrebiče (kúrenie, TV, chladničku, atď.) počas odpočinku. Zatiaľ čo rozmery pre duálny systém sú rovnaké ako pre klasické batérie, dosiahnuté zníženie hmotnosti povedie k redukcii spotreby paliva, bez vplyvu na ich umiestnenie vo vozidle. „Šikovná kombinácia našich dvoch rozvinutých technológií batérií – zvitkovej AGM a GÉLOVÉJ – poskytuje inovatívne riešenie trhu nákladných vozidiel, ktorý čím ďalej tým viac požaduje spoľahlivú dodávku energie, najmä v kamiónoch poslednej generácie“, povedal Michael Geiger, viceprezident pre predaj a marketing Exide Technologies Europe. „Pochopili sme túto rastúcu požiadavku – uspokojenie potrieb našich zákazníkov je vždy našou top prioritou“, dodal. Nový duálny systém bol úspešne integrovaný do nového ťahača Scania Streamliner a bude v budúcnosti rozšírený do ďalších aplikácií.